آوالوژی پلاس

حل مشکل ناشی از سروصدای استخر بر روی بام و روف‌گاردن

نصب استخر بر بام ساختمان‌های لوکس رو به افزایش است، اما این رویا ممکن است برای دیگر ساکنین تبدیل به کابوس شود! استخرها منبع قابل توجهی از سروصدا و ارتعاش هستند، انتقال این سروصدا به واحدهای زیرین می‌تواند سبب آزار و ناراحتی ساکنین شود.

موج صوتی برای انتقال به محیطی مادی نیاز دارد که این محیط می‌تواند گاز، مایع و یا جامد باشد. نکته قابل توجه در مورد استخرها انتقال سریعتر صوت در آن نسبت به گاز و همچنین اتلاف انرژی کمتر در این محیط است زیرا آب برخلاف هوا تراکم‌ناپذیر است و در نتیجه قابلیت جذب امواج در این محیط به حداقل می‌رسد.

به علت توانایی بالای آب در انتقال صوت، دیواره‌ها و کف استخر تقریباً تمامی اغتشاشات رخ داده را دریافت می‌کنند. این امر می‌تواند منجر به اثر تشدید گردد و همچنین صدا از طریق سازه ساختمان به واحدهای دیگر منتقل شود، این تأثیر بیشتر در واحدهای مجاور به حوضچه‌ها مشهود است.

بر اساس اندازه‌گیری‌های انجام شده در واحدهای زیرین استخر، سطح بالایی از انرژی در محدوده فرکانس پایین وجود دارد. فرکانس‌های بین 20 تا 63 هرتز در نمودار برجسته شده است که این محدوده خاص می‌تواند برای ساکنین نزدیک به استخرها بسیار آزاردهنده باشد.

شکل 1 - محدوده فرکانسی با بیشترین انرژی

 

یک راه ساده که به میزان قابل توجهی عبور صدا و ارتعاشات را کاهش می‌دهد نصب یک لایه الاستیک از فوم‌ (فوم ویبرالوگ) است. نصب این فوم‌ها آسان است و مانعی در روند مرسوم ساخت استخر ایجاد نمی‌کند. عایق‌بندی صوتی با پوشاندن تمام ناحیه پایه و سطح سازه استخر با یک لایه از فوم ایجاد می‌شود.

ایجاد یک فونداسیون الاستیک برای سازه استخر ضروری است. اطمینان پیدا کنید که تمام کف و دیواره‌ها پوشش داده می‌شوند تا از کامل شدن جداسازی الاستیک اطمینان حاصل شود و از ایجاد هر گونه پل صوتی احتمالی جلوگیری شود.

به اشتراک گذارید