سری ویبرالوگ™

VIBRALOG™ SERIES

اتصال دیوار پوششی

به منظور افزایش عایق بندی صوتی هوابرد دیوار موجود، استفاده از دیوار پوششی با سیستم کناف توصیه میگردد. در این روش به منظور کاهش ضخامت دیوار پوششی و همچنین کاهش پل های صوتی، اتصالات ویبرالوگ مورد استفاده قرار میگیرند. 

تیپ ها

W10
WF1

اجزای دیوار پوششی (سیستم کناف)

در این سیستم با بهره گیری از دیتیل اجرایی استاندارد کناف همراه با پروفیل F47، می توان دیوار پوششی با حداکثر ضخامت 45 میلیمتر و عایق بندی صوتی هوابرد 13 دسیبل اجرا نمود.

براکت W10
پشم سنگ
پنل گچی
رانر U36
استاد F47
پایه WF1

راهنمای اجرا - سیستم کناف