آوالوژی پلاس

صدای Flanking و آثار مخرب آن

در مقالات قبل به آثار مخرب نوفه کوبه‌ای و راه‌های مقابله با آن پرداختیم. در این نوشتار با نوفه دیگری که در صنعت ساختمان با نام Flanking معروف است و تأثیر آن بر کیفیت عایق‌بندی صوتی آشنا می‌شویم. صدای Flanking (نوفه Flanking) صدایی است که به طور غیرمستقیم و از طریق عناصری به جز عنصر اصلی جداکننده دو محیط، بین فضاها منتقل می‌گردد. حتی اگر عنصر اصلی جدا کننده، عایق‌بندی صوتی مناسبی داشته باشد. بر همین اساس این صدا یکی از عواملی است که می‌تواند بر سطح کیفی عایق‌بندی تأثیری منفی داشته باشد.

صدا می‌تواند به طور مستقیم از طریق کف، سقف یا دیواره سازه انتقال یابد. برای مثال اگر صدای تلویزیون بیش از حد بلند باشد به طور مستقیم از دیوار منتقل می‌گردد و یا صدای کوبیدن توسط چکش از طریق کف به واحد زیرین منتقل می‌گردد، این انتقال مستقیم صداست. به منظور کاهش انتقال مستقیم صدا شما به راحتی می‌توانید ناحیه مشکل‌ساز را عایق‌بندی کنید (به طور مثال سازه ضعیف دیوار یا کف را که در تماس مستقیم صدا بوده‌اند از نظر آکوستیکی بهبود ‌ببخشید.)

اما یکی از عواملی که ممکن است مخفی باقی بماند احتمال انتقال غیر مستقیم صداست که در این صورت به عنوان مثال؛ صدای بلند تلویزیون از مسیرهای فرعی مانند کف، سقف و یا دیوارهای متصل جانبی منتقل می‌گردد، اگرچه به نظر می‌رسد صدا از طریق دیوار منتقل گردیده و به گوش شما رسیده است.

بهترین زمان برای محافظت در برابر صدای Flanking در مرحله طراحی و ساخت است.

مسیرهای معمول انتقال صدای Flanking :
از طریق اتصالات سازه‌ای، فضای بین سقف، وسایل و لوازم جانبی مانند کلید‌های روشنایی، پریزهای تلفن و همچنین از طریق اجزای سازه‌ای مشترک مانند تیرچه‌های کف، پارتیشن‌های دیوار خشک پیوسته، کف بتنی پیوسته و …

به اشتراک گذارید