آوالوژی پلاس

سینمای خانگی و اهمیت آکوستیک در آن

در این نوشتار به مقدمه ای بر اهمیت توجه به آکوستیک فضاهایی در خانه خواهیم پرداخت که برای پخش موسیقی استفاده میگردند. این فضاها ممکن است برای شنیدن موسیقی یا برای دیدن فیلم های سینمایی در نظر گرفته شوند. بعضی خانه ها دارای فضای چند منظوره هستند به طوریکه عموما فضای نشیمن برای اتاق موسیقی یا تلویزیون در نظر گرفته می شود. در بعضی دیگر خانه ها فضای خاصی برای این منظور لحاظ شده است. وسیله پخش موسیقی نیز میتواند یک سیستم ساده استریو یا یک سینمای خانگی پیشترفته متشکل از صدای 9.2 کانال و ویدیو پروژکتور باشد. در هر حال آکوستیک اتاق نقش مهمی در کیفیت صدای سیگنال پخش شده بازی می کند.

مسیر صوت تولیدی از دیافراگم اسپیکر تا رسیدن به گوش دارای اهمیت بسزایی است، این اهمیت با کیفیت دستگاه ها اعم از آمپلی فایر ها و بلندگو ها برابری می کند، گرچه بهبود این مسیر صوتی به اندازه دستگاه ها در دسترس نمی باشد. یک اتاق موسیقی یا سینمای خانگی می بایست دارای کیفیت صدای مناسبی باشد و برای رسیدن به این کیفیت اقدامات آکوستیکی برای بهبود شرایط صوتی جزء لاینفک خواهد بود.

به طور کلی برای رسیدن به بهترین شرایط آکوستیکی و همچنین بصری در یک اتاق موسیقی یا سینمای خانگی اجرای اقدامات ذکر شده در تصویر امری ضروری است.

به اشتراک گذارید