آوالوژی پلاس

تأثیر نویز سفید، صورتی و قهوه‌ای بر کیفیت خواب

اگر سروصدای محیط و همسایگان در طول شب بر کیفیت خواب شما تأثیر منفی گذاشته و به دنبال راهی کم دردسر برای آرامش بیشتر در زمان استراحت هستید؛ استفاده از دستگاه‌های تولید نویز و یا با صرف هزینه کمتر استفاده از برنامه‌های مربوط، در گوشی هوشمند توصیه می‌شود.

مغز ما در حین خواب به پردازش محرک‌های حسی ادامه می‌دهد. صداهای مزاحم مانند ضربه محکم و ناگهانی لزوماً به دلیل بلند بودن شما را بیدار نمی‌کنند، بلکه تغییر ناگهانی صدا موجب اختلال در خواب می‌شود. نویز سفید با ماسک کردن(پوشش دادن) این تغییرات و ایجاد محیط صوتی مناسب به بهبود کیفیت خواب کمک می‌کند. نویز سفید احتمالاً برای شما صدایی آشناست، مانند رادیویی که فرکانس آن به درستی تنظیم نشده است یا صدای آرام باران و امواج دریا. همانند نور سفید که شامل تمام طول موج‌های طیف مرئی با شدت یکسان است، نویز سفید نیز در تمام فرکانس‌های قابل شنیدن برای گوش انسان (از 20 هرتز تا 20000 هرتز) توانی برابر دارد.

در بسیاری از مطالعات به منظور بهبود کیفیت و خوابی عمیق، بر موارد خاصی مانند نویز سفید، صورتی و یا قهوه‌ای تمرکز کرده‌اند، تفاوت این سه نویز چیست؟ رنگ نویز توسط انرژی سیگنال صوتی تعیین می‌شود و به طور خاص، به نحوه توزیع انرژی در فرکانس‌های مختلف بستگی دارد. همانطور که در بالا گفته شد؛ در نویز سفید انرژی به طور مساوی در تمام فرکانس‌های قابل شنیدن توزیع شده است اما در نویز صورتی این توزیع انرژی به طور یکسان نیست و در فرکانس‌های پایین شدت بیشتری دارد و صدای عمیقتری ایجاد می‌کند مانند خش خش برگ، صدای باد و … . گوش انسان به ویژه به فرکانس‌های بالا حساس است، بنابراین بسیاری از افراد نویز صورتی را دلپذیرتر از نویز سفید می‌دانند. نویز قهوه‌ای فرکانس‌های بالا را بیشتر از نویز صورتی کاهش می‌دهد و صدایی مشابه غرش جریان رودخانه یا باد شدید ایجاد می‌کند.

طبق تحقیقات دستگاه‌های تولید کننده‌ نویز با کاهش قابلیت تحریک منطقه کورتکس مغز، موجب افزایش خواب پایدار و عمیق می‌گردد و حافظه را بهبود می‌بخشد. استفاده از آن برای خواب عمیق در نوزادان و همچنین در بیمارستان‌ها برای استراحت بیماران توصیه می‌گردد.

شکل 1 - محدوده فرکانس و قدرت هر طیف نویز بر اساس رنگ
به اشتراک گذارید