آوالوژی پلاس

اندازه گیری صدای کوبه ای بر روی کف ساختمان

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که آوالوژی به چه شیوه ای عایق بندی صدای کوبه ای سقف/کف را اندازه گیری می کند؟ طبیعتا یکی از مهندسین آکوستیک ما در طبقه فوقانی با پریدن یا کوبیدن پای خود صدای کوبه ای را شبیه سازی نخواهد کرد و دیگر تکنسین در طبقه پایین با گوش یا حداکثر با موبایل خود صدای منتقل شده را به طبقه زیرین اندازه گیری نمی کند.

ما برای انجام آزمایش های آکوستیک از کلیه خطوط تعیین شده در استانداردهای بین المللی مانندISO  و ASTM پیروی می کنیم. این استانداردها پس از تحقیقات گسترده و هم اندیشی دانشمندان در سرتاسر دنیا تدوین گردیده اند. آوالوژی با بهره گیری از دانش متخصصین خود و به کارگیری این تجربیات برتر – Best Practices، بهترین خدمات و محصولات را به مشتریان خود ارایه می کند.

در جهت انجام آزمایش اندازه گیری صدای کوبه ای، دستگاه ضربه زن – Tapping machine  مطابق با استاندارد مربوطه مورد نیاز است. این دستگاه از اجزای اصلی و مورد نیاز این آزمایش است که می تواند نوفه کوبه ای را به صورت دقیق و استاندارد تولید نماید. این اندازه گیری به جهت ارزیابی شرایط عایق بندی صوتی سقف/کف صورت می گیرد.

به اشتراک گذارید