آوالوژی پلاس

به روز رسانی استانداردها در حوزه آکوستیک

با ایجاد بستری در دپارتمان تحقیق و توسعه برای دسترسی به استانداردها، کلیه  فعالیت های تحقیقاتی، آزمایشگاهی و تولیدی زیر نظر این استانداردها صورت می­گیرد. این بخشی از تعهد آوالوژی است تا بهترین محصولات و خدمات را به مشتریان خود ارایه کند. در همین راستا برخی از استانداردهایی که اخیرا به روز رسانی  گردیده­اند در ادامه این نوشتار تبیین می­گردند.

 ISO 1996-1:2016 
ACOUSTICS — DESCRIPTION, MEASUREMENT AND ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL NOISE — PART 1: BASIC QUANTITIES AND ASSESSMENT PROCEDURES
آکوستیک – شرح، اندازه گیری و ارزیابی نوفه در محیط پیرامونی – قسمت 1: مقادیر اساسی و مراحل ارزیابی
 
این استاندارد مرجع اندازه گیری تراز صدا در محیط های بیرون در حوزه صنعت است. این نسخه حاوی آخرین مقادیر معیار برای تعیین میزان نوفه در محیط های پیرامونی است.

 ISO 1996-2:2017 
ACOUSTICS — DESCRIPTION, MEASUREMENT AND ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL NOISE — PART 2: DETERMINATION OF SOUND PRESSURE LEVELS
آکوستیک  شرح، اندازه گیری و ارزیابی نوفه در محیط پیرامونی  قسمت 2: تعیین تراز فشار صوت
 
نسخه به روز رسانی شده این بخش حاوی راهنمای جدیدی برای اندازه گیری در زمان های طولانی و محاسبه تاثیرات شرایط جوی به صورت پارامترهای عددی شده به عنوان نتیجه خروجی است.

 ISO 8041:2017 
HUMAN RESPONSE TO VIBRATION – MEASURING INSTRUMENTATION – PART 1: GENERAL PURPOSE VIBRATION METERS
عکس العمل انسان نسبت به ارتعاشات  ابزار اندازه گیری  قسمت 1: ارتعاش سنج های عمومی
 

 این قسمت از استاندارد ایزو 8041 حاوی شرایط فنی مورد قبول ارتعاش سنج های عمومی است.


 ASTM E336-16 
STANDARD TEST METHOD FOR MEASUREMENT OF AIRBORNE SOUND ATTENUATION BETWEEN ROOMS IN BUILDINGS
روش استاندارد اندازه گیری میزان عایق بندی صدای هوابرد ما بین اتاق های ساختمان
 

با بهره گیری از این استاندارد و دستگاه های اندازه گیری آوالوژی از جمله بلندگوی چند وجهی OmniLOG، کلاس انتقال صدا (STC) برای المان های ساختمان تعیین می گردد.


 ASTM E1007-16 
STANDARD TEST METHOD FOR FIELD MEASUREMENT OF TAPPING MACHINE IMPACT SOUND TRANSMISSION THROUGH FLOOR-CEILING ASSEMBLIES AND ASSOCIATED SUPPORT STRUCTURE
روش استاندارد اندازه گیری میدانی صدابندی کوبه ای سیستم های کف-سقف و سازه  توسط دستگاه ضربه زن
 

با تهیه این استاندارد، هم اکنون امکان انجام این تست میدانی توسط آوالوژی فراهم گردیده است.


 ANSI S12.70-2016 
CRITERIA FOR EVALUATING SPEECH PRIVACY IN HEALTHCARE FACILITIES
شاخص های ارزیابی حریم صوتی در مراکز درمانی
 
امروزه شرایط مورد نیاز در جهت ارتقای کیفیت آکوستیکی مراکز درمانی در کانون توجهات قرار گرفته است. این استاندارد آخرین روش ها و شاخص های ارزیابی حریم صوتی را در بیمارستان ها، کلینیک ها و دیگر مراکز پزشکی و درمانی ارایه کرده است.
به اشتراک گذارید