روش‌هایی ساده و موثر برای عایق‌بندی باشگاه خانگی

روش‌هایی ساده و موثر برای عایق‌بندی باشگاه خانگی مشکل اساسی باشگاه‌های خانگی چیست؟ مطمئناً ایجاد سروصدا وزنه زدن و استفاده از تردمیل از عوامل اصلی ایجاد سروصدا هستند. حتی به زمین خوردن وزنه‌های کوچک مانند یک دمبل می‌تواند باعث ایجاد لرزش شود که به راحتی توسط واحدهای مجاور قابل شنیدن است، زیرا انرژی بدون هیچ …

روش‌هایی ساده و موثر برای عایق‌بندی باشگاه خانگی ادامه »