آمده ایم ...

بر مبنای اخلاق حرفه‌ای توسعه بیابیم، بمانیم و بدرخشیم.
بنویسیم که مهندسی صوت و آکوستیک ساختمان ابداً کم‌اهمیت‌تر از معماری و مهندسی سازه نیست.
بکوشیم تا از گذر دانش، لذت شنیدن را و نشاط نشنیدن را برای مخاطبان خود به ارمغان بیاوریم.
بگوییم قیمت منصفانه و کیفیت ممتاز همه آنچیزی است که هویت کسب و کار ماست.
برای سازندگان ارزش افزوده و برای خریداران خیال آسوده می‌آفرینیم.